UREDNIŠTVO

Anja Golob – glavna in odgovorna urednica, prevajalka (anja@vigevageknjige.org)
Majda Peklaj – urednica, stiki in organizacija (majda@vigevageknjige.org)
Katja Šaponjić – prevajalka, lektorica

PR ODSEK

Polonca Štritof Kosem (polonca@vigevageknjige.org)

FINANČNI ODSEK

Nejc Golob – financminister (nejc@vigevageknjige.org)
Helena Sebanc – računovodstvo

KREATIVA

Eva Mlinar – hišna oblikovalka & postavljavka
Teja Cetinski – IT

PROJEKTNE SODELAVKE & SODELAVCI

Maša Ogrizek, Bor Pungerčič, Andrej Urbanc, Mojca Kranjc, Mita Gustinčič Pahor, Zala Č. Gruden, Dean Ivandić, Andrej Tomše - Ceco, Liza Linde

VVK CGP

Kaja Avberšek