Brezplačna poštnina za vsa naročila!

KONTAKTNI PODATKI

polonca@vigevageknjige.org za stike in promocijo

first_piper@vigevageknjige.org  za naročila in druge informacije

+386 (0) 40 218 936za pogovor z živo osebo

anja@vigevageknjige.org za uredniške posle

VigeVageKnjige
Adamičeva 22
SI-1000 Ljubljana
Slovenija (EU)

VAT no. / DŠ: 23482249
Bank account / TRR: SI56 6100 0001 9123 315
SWIFT: HDELSI22
Bank address / Naslov banke: Delavska hranilnica d.d.,
Miklošičeva 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenia (EU)

IZJAVA NADZORA