Rezultati projektnega razpisa JAK 2018-19

Založba VigeVageKnjige zainteresirani javnosti z navdušenjem sporoča, da je bila na zadnjem projektnem razpisu JAK uspešna ter da je pridobila delno sofinanciranje svojih knjižnih izdaj za sezoni 2018 in 2019. Postopek podpisovanja pogodbe poteka.


To založbi med drugim končno omogoča začetek profesionalizacije delovanja, kar bo spričo višine razpoložljivih sredstev seveda še vedno potekalo postopno, v več korakih, a ključno je, da postopek lahko začnemo takoj, torej že z aktualno sezono 2018, katere prvo knjigo (ponatis Rdeče Rose) smo že izdali, ta čas pa sta, medtem ko prenavljamo spletno stran, v pripravi naslednji dve, ki bosta izšli spomladi.


Založba je že v letu 2017 pričela z aktivnim širjenjem dveh mrež, mreže prodajnih mest ter mreže sodelavk in sodelavcev, kar letos in prihodnje leto nadaljuje. Postopoma se širi tako krog prevajalk in prevajalcev kot ostalih sodelavk in sodelavcev, s čimer postajajo VigeVageKnjige učinkovita založniška platforma, ki tvorno uresničuje v svojem ustanovnem aktu zapisano poslanstvo izdaje izstopajočih risoromanov in stripov v kvalitetnih, lektoriranih slovenskih prevodih, ter aktivno delo s knjigami tudi po njihovem izidu.


V imenu založbe se iskreno zahvaljujem vsem, ki nas pri našem delu podpirate ter vsem, ki kupujete in berete naše knjige, v svojem imenu pa vsem sodelavkam in sodelavcem, brez katerih VigeVageKnjige ne bi ne obstajale ne obstale.Anja Golob,
glavna urednica,
VigeVageKnjige